Strona głównaKontakt
Re Fin
Kancelaria Audytorska Barbara Szczerbiak
Strona główna

- badanie sprawozdań finansowych
- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
- doradztwo podatkowe
- doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości
- ekspertyzy ekonomiczno-finansowe
- prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego
- działaność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowosci


 

Strona główna|Kontakt